Płyty gumowe i ich zastosowanie

Wulkanizowane płyty gumowe to płaskie arkusze jednolitej gumy, które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle gumowym. Wynika to w dużej mierze z faktu, iż w przeciwieństwie do wykładzin, płyty gumowe nie mają jednego, konkretnego przeznaczenia. Wykorzystywane są natomiast jako tworzywo, na bazie którego powstają następnie produkty końcowe. Z artykułu dowiesz się, do czego najczęściej wykorzystuje się płyty gumowe.

Czym jest płyta gumowa i jakie są jej rodzaje?

Płyta gumowa to płaski, gładki arkusz, powstały z litej gumy, stanowiący jeden z zasadniczych elementów we współczesnym przemyśle gumowym. Tego typu płyty produkuje się na bazie różnych mieszanek kauczukowych. Wyróżnia się:

  • Płyty gumowe SBR – wykonane są z mieszanek kauczuku butadienowo styrenowego i na ogół określa się je, jako płyty gumowe ogólnego przeznaczenia lub jako „lita guma”.
  • Płyty gumowe NBR – powstają na bazie gumowej mieszanki kauczuku nitrylobutadienowego. Określa się je jako płyty olejoodporne lub jako guma olejowa.
  • Płyty gumowe EPDM – produkuje się je z mieszanki gumowej na bazie kauczuku etylenowo – propylenowo – dienowego. Wykazują liczne właściwości, dzięki którym stosuje się je głównie na zewnątrz.

Plyty gumowe SBR – zastosowanie

Płyty gumowe SBR określane są potoczenie jako standardowa, lita guma. Są to płyty ogólnego przeznaczenia, znajdujące zastosowanie w bardzo różnorodnych dziedzinach przemysłu i nie tylko. Jest to stosunkowo tani rodzaj gumy, co sprawia, że często jest wykorzystywana jako materiał konstrukcyjny. Arkusze gumy SBR służą m.in. do wycinania uszczelek, podkładek wibroizolacyjnych czy niewielkich, gumowych detali. Omawiany rodzaj płyty gumowej doskonale sprawdza się jako materiał tłumiący hałas, co znajduje zastosowanie np. w ścianach działowych czy elementach osłonowych. Płyta gumowa SBR znajduje również zastosowanie w mieszkaniach, np. jako podkład pod pralkę.

Płyty gumowe NBR – zastosowanie

Płyty gumowe NBR, jak zostało to już wspomniane, są olejoodporne, czyli cechują się wysoką odpornością na oleje i smary. Znajdują głównie wewnętrzne zastosowanie (szczególnie tam gdzie możliwa jest styczność z produktami ropopochodnymi czy tłuszczami mineralnymi). Stosuje się głównie w przemyśle maszynowym oraz w branży motoryzacyjnej i warsztatach (np. samochodowych). Takie zastosowanie płyt gumowych NBR wynika wprost z ich olejoodpornych właściwości.

Płyty gumowe EPDM – zastosowanie

Płyty gumowe EPDM są na ogół stosowane zewnętrznie, ze względu na swoje liczne właściwości. Przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę na fakt ich odporności. Płyty EPDM wykazują się szczególną odpornością na:

  • ozon,
  • wysokie oraz niskie temperatury,
  • parę,
  • promieniowanie UV.

Dzięki swoim właściwościom, płyty gumowe EPDM wykorzystuje się w miejscach, gdzie ważne są fizykochemiczne właściwości materiału przy jednoczesnej obecności silnych środków czystości, alkoholu, kwasów mineralnych czy glikolu. Należy w tym miejscu wskazać na m.in. na takie branże jak budownictwo czy motoryzacja, ale również produkcja opon czy uszczelek. Opisywana płyta gumowa znajduje również zastosowanie przy stołach warsztatowych oraz jako zabezpieczenie powierzchni sportowo-rekreacyjnych.

Tworzywa sztuczne mają obecnie w przemyśle bardzo rozległe zastosowanie, ze względu na swoje liczne właściwości i stosunkowo niewielką cenę. Dokładnie tak jest w przypadku płyt gumowych, które wykorzystuje się w wielu dziedzinach, głównie w przemyśle i motoryzacji. 

Redakcja eco-profi.pl