Jakie obowiązki ma architekt budowlany?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że architekt budowlany jest jedną z najważniejszych osób w całym procesie budowlanym. Nie wszyscy jednak wiedzą co dokładnie powinna robić osoba na wspomnianym stanowisku. Należy mieć świadomość, że prawo budowlane wylicza bardzo dużą liczbę zadań tej osoby.

Jakie prawa ma architekt budowlany?

Warto wiedzieć, że podczas realizacji określonej budowy osoba wykonująca omawiany zawód ma prawo wstępu na teren budowy, a także dokonywania różnych zapisów w dzienników budowy, które będą dotyczyły jej realizacji. Ponadto architekt budowlany może stwierdzić ewentualną możliwość powstania zagrożenia.

Obowiązki

Głównym zadaniem architekta budowlanego będzie oczywiście opracowanie projektu budowlanego. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że musi on być zgodny z obowiązującymi przepisami. Wśród jego licznych zadań należy także wymienić obowiązek skoordynowania technicznego projektów, które są wykonywane przez osoby z uprawnieniami budowlanymi w różnych specjalnościach. W najprostszym ujęciu polega on na tym, że należy uwzględnić zasady związane z bezpieczeństwem, a także specyfiką danego projektu.

Ponadto architekt budowlany powinien sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Powinien także określić obszar oddziaływania obiektu czy uzyskać wymagane sprawdzenia rozwiązań projektowych. Oczywiście inwestor ma możliwość zobowiązania architekta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Jak można zostać architektem budowlanym?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że egzamin, który jest potrzebny do uzyskania uprawnień przeprowadzany jest na projektowanie w określonej specjalności, kierowanie robotami budowlanymi w danej specjalności czy kierowanie robotami budowlanymi i projektowanie.

Warto wiedzieć, że w uprawnieniach budowlanych musi być określona specjalność oraz specjalizacja techniczno budowlana. Należy zaznaczyć, że projektant może otrzymać uprawnienia w różnych specjalnościach: drogowej, konstrukcyjno – budowlanej, mostowej, architektonicznej, telekomunikacyjnej, wyburzeniowej, kolejowej, instalacji i urządzeń cieplnych.

O czym należy pamiętać przy wyborze architekta budowlanego?

Nie jest przede wszystkim rekomendowane sugerowanie się ceną. Zdecydowanie lepszym parametrem będzie stosunek jakości do ceny. Warto zapytać członków swojej rodziny i znajomych, czy nie znają architekta budowlanego, którego mogliby polecić z czystym sumieniem. Można również zadać pytanie użytkownikom na grupie na portalu społecznościowym lub tematycznym forum dyskusyjnym.

Redakcja eco-profi.pl