Jaka powinna być wentylacja w domu?

W każdym budynku musi znajdować się układ umożliwiający wymianę powietrza – dostarczenie świeżego medium z otoczenia zewnętrznego obiektu oraz usunięcie zużytych cząstek poza jego obręb. Systemem tym jest odpowiednia instalacja wentylacyjna.

Wentylacja w budynku może mieć formę grawitacyjną, mechaniczną lub hybrydową. Układ tego typu może być także wyposażony w urządzenia do odzysku energii cieplnej. Najczęściej stosowanym rodzajem wentylacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych jest system naturalny.

Rodzaje wentylacji w budynkach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kuchnie, łazienki, toalety oraz pomieszczenia pomocnicze wymagają usuwania zużytego powietrza. Pozostałe rodzaje wnętrz w obiekcie muszą mieć zapewniony dopływ świeżego powietrza z otoczenia budynku. Ważne jest także umożliwienie swobodnego przepływu powietrza pomiędzy wskazanymi rodzajami pomieszczeń. Zrealizowanie tego wymogu jest możliwe przede wszystkim poprzez zastosowanie odpowiednich podcięć w drzwiach.

Wentylacja w budynku może mieć formę naturalną, mechaniczną lub hybrydową. Najczęściej stosowanym rodzajem instalacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych jest system grawitacyjny.

Komin wentylacji naturalnej może być wykonany z drobnowymiarowych pełnych elementów murowych lub z gotowych kształtek. Z punktu widzenia szybkości realizacji prac oraz ich dokładności najbardziej rozsądnym rozwiązaniem w odniesieniu do budulca do wykonania komina wentylacyjnego jest pustak wentylacyjny. Zestawienie elementów tego typu usprawnia roboty, a przy tym nie wymaga ścisłej kontroli przekroju poprzecznego komina oraz minimalizuje ryzyko powstania nierówności we wnętrzu kanału.

Wymagania dotyczące wentylacji grawitacyjnej 

Wentylacja grawitacyjna funkcjonuje poprzez wykorzystanie naturalnego ciągu. Zapewnienie efektywności układu tego typu bezwzględnie wymaga doprowadzenia świeżego powietrza z otoczenia budynku. Ze względu na fakt, iż aktualnie projektowane i wykonywane przegrody zewnętrzne charakteryzują się wysokim poziomem szczelności, strefy przepływu świeżego powietrza do budynku muszą zostać wcześniej zamierzone i wykonane w określonych miejscach.

Dopływ medium ze środowiska zewnętrznego jest realizowany przede wszystkim przez nawiewniki okienne. Elementy tego typu mogą być sterowane manualnie lub reagować na poziom wilgoci panujący w pomieszczeniu.

Zapewnienie odpowiedniej wydajności wentylacji naturalnej wymaga zastosowania przewodu o właściwej długości. Zgodnie z zaleceniami komin wentylacji grawitacyjnej nie powinien być krótszy niż 3 m. Należy pamiętać, że układ usuwający zużyte powietrze w budynku należy poprowadzić pionowo. Dopuszcza się odchylenia od tego kierunku, ale o wartości nie większej niż 30 stopni. Nie ma możliwości poziomego prowadzenia kanałów wentylacji naturalnej. 

Wnętrze przewodu usuwającego zużyte powietrze poprzez wykorzystanie zjawiska ciążenia musi charakteryzować się maksymalną gładkością. Wszelkie nierówności wpływają negatywnie na efektywność ciągu.

Artykuł partnera

Redakcja eco-profi.pl